Aktuality

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU CESARE HASSANA, ESGE PRESIDENT-ELECT

Artificial Intelligence and Colorectal Cancer Screening
Úterý 14. 11. 2023 od 9.30
Sál Zenit, Clarion Congress Hotel Praha

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE ZVEŘEJNĚN ZDE
NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT ZDE

 

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na Pražských podzimních gastroenterologických dnech, které se budou konat ve dnech 14. a 15. 11. 2023 v hotelu Clarion v Praze. Soudíme, že hlavní město s přirozeně vysokou koncentrací gastroenterologických pracovišť všeho druhu a zaměření si přirozeně zaslouží nabídnout a nést zodpovědnost za vlastní akci nejvyšší úrovně. K aktivní účasti i k účasti jako takové přátelsky oslovíme všechny ostatní kolegyně a kolegy – členy a sympatizanty jedné z největších internistických subspecializačních komunit. Průběžně Vás budeme informovat o přípravě a postupně vznikajícím odborném programu. Věříme, že Vás osloví mix tradičních témat, inovací i přednášek za hranicemi oboru, nicméně směřující k obecně významným aktualitám.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 
Prezident kongresu
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Vědecký sekretář kongresu

 

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
Event Communication s.r.o.
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ppgd2023@event-communication.cz


 

© 2023 Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.